Miejska Droga Krzyżowa 2016

Jezus Miłosierny spotyka nas w trudnych sytuacjach życiowych
„Oto teraz dzień zbawienia”
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. W czasie zmiłowania wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą” (2 Kor 6,2). „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Te słowa św. Pawła kieruję do Was, Bracia i Siostry, kiedy przeżywamy okres Wielkiego Postu w czasie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego. Przed nami święta Zmartwychwstania Pańskiego i zaraz po nich Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Największą tragedią człowieka jest zignorowanie Boga, który chce hojnie obdarzyć nas swoją miłością i pomocą. Jestem pewny, że nasze serca są otwarte i wrażliwe na działanie Pana Boga. Świadczą o tym Wasze modlitwy, regularnie odmawiane nowenny, przysyłane intencje, składane ofiary dla potrzebujących i na misje w najuboższych krajach świata. Jednak słabość i grzeszność każdego człowieka sprawia, że nasze otwarcie na Boga nigdy nie jest pełne, i że każdy z nas, nawet nie będąc tego świadomy, nie przyjmuje wielu hojnych darów Pana Boga, a także zamyka swoje serce na potrzeby bliźnich, którym z woli Boga mamy okazać miłosierdzie.
Zechciejmy usłyszeć głos Pana Boga, który teraz chce dotknąć Ciebie swoją miłością i odnowić Twoje życie, a przez Ciebie chce wnieść miłość i pokój do Twojej rodziny, sąsiedztwa, zakładu pracy, Twoich znajomych i przyjaciół.