Akcja humanitarna „Rodzina Rodzinie”

 
 
no_multuthumb:
 
 
Zgodnie z intencją i zaleceniem Papieża Franciszka, skierowanym podczas Światowych Dni Młodzieży, biskupi polscy zapraszają do modlitwy o pokój na świecie oraz za skrzywdzonych przez wojnę dorosłych i dzieci. «Caritas Polska» wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski przy­go­to­wa­ła specjalny modlitewnik.
 
W odpowiedzi na usilne prośby Papieża Franciszka biskupi polscy za pośrednictwem «Caritas Polska» organizują też pomoc finansową dla ofiar wojny syryjskiej. Przygotowano program „Rodzina Rodzinie”, poprzez który parafie, zakony, jak i pojedyncze osoby mogą wesprzeć konkretne rodziny w Aleppo w Syrii oraz w Libanie. Chodzi o to, by poszczególne osoby, całe rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce mogły objąć wsparciem rodziny poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Zob. → pismo urzędowe.

Komu pomagamy?

  • Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii;
  • Uchodźcom z Syrii w Libanie;
  • Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym.

Myśl przewodnia  projektu „Rodzina Rodzinie”

 
Papież Franciszek mówił: „Uchodźcy to nie liczby, lecz osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Dlatego «Caritas Polska», pragnąc niesioną pomoc uczynić spersonalizowaną, nawiązała współpracę z odpowiednimi partnerami, a są nimi: Caritas Liban, Caritas Aleppo oraz misja Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo, reprezentowana przez siostrę Urszule Brzonkalik.
 
Wszystkie te podmioty zajmują się bezpośrednią pomocą dla ofiar wojny w Syrii, przy czym Caritas Liban wspiera także ubogich Libańczyków, pogrążonych w nędzy wskutek napływu uchodź­ców syryjskich do Libanu. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie.
 
Na prośbę «Caritas Polska» partnerzy przygotowują informacje o rodzinach potrzebujących wsparcia. Są to informacje dotyczące liczby członków rodziny, sytuacji rodziny, potrzeb edu­ka­cyj­nych dzieci, hospitalizacji członków rodziny oraz informacja o rodzinnym budżecie. Jeśli rodzina się godzi, otrzymujemy także zdjęcie i nazwisko. Często rodziny, szczególnie chrześcijańskie, boją się przekazywać zdjęć i nazwisk. W takim przypadku podane jest w internecie imię głowy rodziny z pierwszą litera nazwiska lub jedynie imię głowy rodziny.
 
Za bezpośrednie przekazanie pomocy oraz za dokumentację odpowiedzialni są partnerzy. To oni przekazują do «Caritas Polska» informacje dotyczące budżetów rodzinnych, rodziny otrzymają więc wsparcie finansowe dostosowane do praktyki lokalnej, w walucie lokalnej bądź USD.
 
Partnerzy zobowiązali się, że w przeciągu okresu wsparcia, czyli pół roku, pozyskają od rodzin informacje zwrotne w formie podziękowania, zdjęć, które dostępne będą w internecie.
 
Caritas Polska na potrzeby akcji potrąca z kwot wsparcia środki pośrednie w wysokości do 9% celem wynagrodzenia w Libanie oraz w Aleppo pracowników, których zadaniem jest pozyskiwanie informacji o rodzinach, pozyskanie zdjęć oraz informacji o sytuacji rodziny która otrzymującej wsparcie. Z tych środków opłaceni są również dwaj pracownicy w Polsce (wprowadzający dane przez 18 godzin na dobę ) oraz promocja projektu: plakaty, ulotki, grafiki internetowe i inne.
 
Szczegółowe informacje o programie zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl, dodatkowe objaśnienia dotyczące programu można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo u rzecznika prasowego «Caritas Polska», tel. 510-235-802, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W jaki sposób mogę pomóc?

Dostępne są trzy możliwości, wybór należy do każdego z nas:
  • „Dołącz do zbiórki dla rodziny” – przez pół roku będziemy wpłacać co miesiąc kwotę niższą niż miesięczne potrzeby wybranej rodziny. Ktoś inny też się dołączy i w ten sposób kilku dar­czyń­ców „wspólnymi siłami” przez pół roku będzie utrzymywać tę rodzinę. Tez zbiorowy sposób nie­sie­nia pomocy nazwano „zbiórką”.
  • „Zostań patronem rodziny” – podobnie jak „zbiórka”, tyle że darczyńca przez pół roku będzie utrzymywał biedną rodzinę sam, ponosząc w całości koszty jej utrzymania. Słowo „patron” ozna­cza tu kogoś dobrego, będącego w stanie skutecznie pomóc.
  • „Gest solidarności” – łatwiejszy sposób. Polega na jednorazowej wpłacie dowolnej kwoty. W tym przypadku nie mamy możliwości wyboru rodziny, a wpłata zostanie przeznaczona na uzu­peł­nie­nie brakujących środków dla rodzin już wspomaganych lub objęcie pomocą kolejnych po­szko­do­wa­nych.
  • Wbrew pozorom wszystko odbywa się bardzo prosto za pośrednictwem strony in­ter­ne­to­wej → www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Tam, w sekcji „RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE”, wy­li­czo­ne są trzy powyższe sposoby. Pierwszy (tzn. zbiórka) i drugi (tzn. patronat) potrzebują wskazania rodziny, której chcemy pomóc. Trzeci sposób (tzn. gest solidarności) można od razu zrealizować, klikając napisane czerwono końcowe słowo „tutaj”.
 
W tej samej sekcji, nieco poniżej, przedstawione są dwie rodziny:
 
  • Pierwszą rodzinę można wspierać przez 6 miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz tej rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy kolisty wykres informujący, ile środków potrzeba do objęcia jej systematyczną pomocą. Opcja ta przewidziana jest szcze­gól­nie dla dar­czyń­ców indywidualnych.
  • Drugą rodzinę można objąć pomocą całościową, zostając jej patronem na 6 miesięcy. Opcja ta proponowana jest szcze­gól­nie instytucjom i wspólnotom, np. całym parafiom.
Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do prze­ka­zy­wa­nia konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. W prze­cią­gu go­dzi­ny od wypełnienia for­mu­la­rza otrzymamy na wskazany w deklaracji adres e-mail informację o sposobie fi­nan­so­wa­nia wybranej rodziny.
 
Na stronie  www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: rodziny oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.
W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucji tworzących wspólnotę darczyńców.
Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii oraz sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie.
Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii uchodźców i migrantów.