Sollemnitas Omnium Sanctorum, czyli Uroczystość Wszystkich Świętych to uroczystość obchodzona w Kościele Katolickim. Jest to upamiętnienie wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w Niebie. Uroczystość obchodzona jest każdego roku w dniu 1 listopada.

W ciągu całego roku liturgicznego obchodzimy w Kościele wspomnienie wielu świętych, uznanych i kanonizowanych przez papieży na przestrzeni wieków. Jednak oprócz tych znanych świętych, w Niebie znajdują się całe rzesze świętych, których imion nie znamy – tych, którzy oficjalnie nie zostali wyniesieni na ołtarze, a którzy poprzez swoje życie doszli do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych poświęcony jest właśnie tym wszystkim, którzy dostąpili już w Niebie zbawienia. Jest to zatem uroczystość radosna, pełna wiary w obcowanie świętych i wiarę w powołanie człowieka do świętości.

Dzień Zaduszny (zwany też Dniem Zmarłych), którego prawidłowa nazwa to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum). Dzień ten obchodzony jest 2 listopada i poświęcony został wszystkim duszom, które w Czyśćcu przygotowują się do wejścia do chwały Nieba. Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej za dusze zmarłych.

Wypominki 2022

Poniedziałek

Wypominki – poniedziałek.

 

Zwiastowanie Maryi

# ++ Bronisława, Józefa, Marię, Józefa, Bronisława, Lidię, Piotra, Annę, Mikołaja z rodziny Zawadzkich; Annę, Hieronima, Jerzego Ciarkowskich; Reginę i Zbigniewa Ochmińskich, Romana Witt, Henrykę Dojka, Marka i Gabriela Macias, Wiktorię Gałęza, Antoninę Macias, Andrzeja Kotas; Franciszka, Mariannę, Tadeusza Kotas; Mieczysława, Cecylię, Wojciecha, Władysława, Annę, Jana, Feliksa, Jadwigę Jońców; Luizę, Michała Traczuk; Rozalię, Walentego Pająk; Antoninę, Józefa Potalskich.

#++ Witold, Hieronim, Jan Gruszewscy; dziadkowie Głowacy, Zięcik, Gruda, Piec; rodzina: Gruszewskich, Zięcik, Głowackich, Piec, Ostrowskich, Gurzyńskich, Piaseckich, Stróżyk, Bednarek, Radzio, Czerskich; Henryka i Stanisław Paradowscy; Daria i Julian Chomaccy, Aleksandra Grot, Wioletta Szycman, Wojciech Pękala, sąsiedzi.

#++ Barbarę, Wandę, Marię, Józefa Raflewskich; Jadwigę, Alojzego, Jana Kozłowskich; Jana Ubę, braci, siostry, Zofię i Józefa Frasunek, Marię i Cypriana Olszynke, Janinę i Ryszarda Pyszkę, dziadków, znajomych, Leszka Trawickiego, Zygmunta, Henryka, Bronka Stachowskich.

#++  Wojtusia, Wandę i Jana, Kazimierza  i Mariannę, Romana, Ludwikę i Józefa, Izabelę i Mieczysława, zapomnianych. Dusze w czyśćcu cierpiące.

Nawiedzenie Elżbiety

# ++ Władysławę, Bronisława, Ireneusza, Zdzisława, Eligiusza, Marcina Kloc; Jana Maturę, Romana Bonę, Ryszarda marchewicz, Józefa Wisniewskiego, Zofię Gajewską, z rodziny Kloc i Mazurów.

#++ Tomasza i Leonarda Lisius, Helena i Stanisław Misarek, Helena i Władysław Podwarskich, Jan Książka.

#++ Janusz, Jadwiga, Franciszek Wyka; Alina i Władysław Ozych; Daniela i Rajmund Rykaczewscy; Eleonora i Zdzisław Piechota; Krystyna Preiss, Krystyna Pasternak, ++ z rodzin Ozychów, Narewskich, Wyków, przyjaciół, znajomych i byłych uczniów.

#++ Małgorzaty, Władysławy, Dawida Flemming; Helena i Wincenty Ossowscy.

#++ Mirosław Malinowski, Anna Czarna, Włodzimierz Czarny.

#++  Anna, Józef Niewiadowscy; Stanisława, Władysław, Kazimierz Rudniccy; Andrzej Domadzierski. Dusze w czyśćcu cierpiące.

 Narodzenie Jezusa

# ++ Jana, Mirosława, Franciszka i ++ z rodziny Kolczyńskich, Skrzyńskich, Kotaś, Adamowiczów.

#++Jan, Jadwiga, Zygmunt Landowskich; Nadzieja i Mieczysław Drewniak, Krystyna Mazurek, Ewa Kołek, Dawid Lewalski.

#++ Helena i Ryszard, Marianna i Wincenty, Hildegarda i ++ z rodziny Zielinskich; Teresa i Alojzy Bojko, Zofia i Remigiusz Gilewicz, Stanisław Kruza, Jadwiga i Stanisław Milaszkiewicz, Jan Puchała.

#++ Jadwiga, Stanisław, Czesława, Władysław, Stanisław, Władysława, Adam, Stanisława, Jan, Zygmunt.

#++ Genowefa, Michał Dabscy, Urszula, Jan Gross; Zofia, Antoni Dąbscy; Janina, Józef Glegocińscy; Anna, Franciszek Maliszewscy; Ewa, Jan Gross, Helena Gross, Alina Kopidurska, ks. Leon Dąbski. Dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

 

 

 

Ofiarowanie w świątyni

# ++  z rodziny Osowskich, Kropidłowskich, Gromowskich, Barańskich, Cichowskich, Waśkowicz, księży z naszej parafii.

#++ Małgorzata Dyraga; Zofia, Władysław Mikuła; Wacław Mikuła; Stefan Krajcarz, Marek Krajcarz, Ryszard Krajcarz, Krystian Krajcarz, Wanda i Antoni Dyraga, Genowefa Surgoł.

#++ Cecylię, Józefa Brzezińskich; Cecylię, Zbigniewa Bojkowskich; Magdalenę Bojkowską, Marka Brzezińskiego; Stanisława, Kunegundę Ringwelskich; Zbigniewa Zaborskiego, Beaty Szczepkowskiej, ks. Zbigniewa Szafrańskiego.

#++ Antoni, Bronisława, Stanisław, Marian Przybyła; Norbert, Halina, Władysław, Ryszard, Józef, Honorata Korzeniowscy; Jan, Albina, Edward, Tomasz Dudzewicz; Ewa Tarnacka; Jan, Jadwiga, Jerzy, Barbara, Wojciech Sztukała; Zofia, Krystian, Barbara, Kamil Boryccy; Wanda, Paweł Metelscy.

#++Józefe, Juliana, Zenone, Marie, Michała, Julie, Jana, Bronisława, Zdzisława, Stanisława, Zbigniewa, Krystynę, Marcina, Zdzisława Preiss; Danute, Wiesławę Ćwiek; Jadwigę Baran, kapłanów, znajomych, krewnych. Dusze w czyśćcu cierpiące.

Znalezienie Jezusa

#++  z rodziny Kubajek: Władysławę, Jana, Marię, Tomasza, Józefa; z rodziny Kloc; Juliannę, Antoniego, Zdzisława; z rodziny Pacan: Wiktorię, Leona, Stanisława; Konstantego Kaczanowskiego, Mirosława Walijewskiego.

#++ Feliksę, Tadeusza, Zofię, Adama, Waldemara Jóźwik; Elżbietę Boroś; Helenę, Władysława, Włodzimierza, Stanisława Jóźwik; Annę Kochel; Antoninę, Wawrzyńca Pawlak; Mariannę, Hipolita, Eugeniusza Godlewskich; Adama Myszkę; Sabinę, Jana Pegzę; Stefana Skwarzec; Janinę, Kazimierza, Marię, Grażynę, Andrzeja Jachimczyk; Zofię, Rudolfa Sobolewskich; Jana, Mariana, Anielę, Alicję Półgrabskich;  ks. Kłonieckiego,, ks. Hebla, ks. Nowaczyńskiego.

#++ z rodziny Rostkowskich, Goniewiczów, Martyniuków; Andrzeja i Stanisławę Bernyś.

#++ Wiśniewscy: Henryk, Józef, Adam, Dariusz, Bogumiła; Zasztoft: Witold, Weronika, Jan, Tomasz, Paweł, Ewa, Napoleon, Andrzej; Najda: Katarzyna, Kazimierz; Kowalik Andrzej; Dekańscy: Dariusz, Władysław, Stefania, Wincenta, Zofia, Zenon; Szynal: Piotr, Weronika; Strychaccy: Ada, Stefan; Rachwalska Daniela, Wójtowicz Wacław, Skórka Mateusz, duszę najbliższą wybawienia. Dusze w czyśćcu cierpiące

Msz św. zbiorowa 2023
Poniedziałek

MSZA ŚW. ZBIOROWA – PONIEDZIAŁEK

++Halina, Marta, Jan, Erazm, Franciszek, Jerzy, Tadeusz ZWOLICCY, Aleksandra, Józef, Wincenty, Czesław, Michał, Helena, Jerzy, Mirosław PIETROŃ, Waldemar LISIECKI, Leszek, Jadwiga, Zdzisław, Jarosław, Stanisław, Genowefa, Aniela BARADZIEJ, Wacława, Czesław PAJCHEROWSCY, Irena, Andrzej GĘBALA, Helena, Antoni MIELKE.## ++Józefa, Władysława, Aleksander, Kazimierz, Piotr, Paweł, Stanisław MACIEJEWSCY, Władysława i Zygmunt NIEMIŃSCY.## ++Władysław, Jan, Marianna PODGÓRSCY, Bolesław, Janina MAJ.## ++Helena, Kazimierz, Petronela, Michalina, Piotr.## ++Maria i Antoni GÓRNIK, Irena i Alfons JARZEMSCY, Bogumił JARZEMSKI, Wojciech SALA, Józef GÓRNIK, Franciszek NIEMYŃSKI.## ++WITT: Roman, Lech, Gertruda, Ernest, Czesław, ZAWADZCY: Józef, Maria, Józef, Bronisław, Lidia, Anna, Piotr, Mikołaj, Bronisław, CIARKOWSCY: Anna, Jerzy, Hieronim, Mirosław, MIGUS: Zofia, Krystyna, Jerzy, TRACZUK Luiza i Michał, MIKOŁOWSCY Aleksander i Anna, OSOWSCY Jan, Franciszka, Jan, LEWANDOWSKI Tadeusz, KLONOWSCY Mariusz i Danuta, OSOWSKA Stefania.## ++BARAN Jadwiga i Władysław, Helena, Józef, Stanisław, Kazimierz, Elżbieta, SAGAN Maria, FAMUŁA Genowefa, Maria, Zofia, DAMASKE Jerzy, GREGORCZYK Jan, ĆWIEK Danuta, Wiesław, GOTEZEN Maksymilian, Stefania, WITTKOWSKI Alfons i Elżbieta, ŚMIGIELSKI Mieczysław, Genowefa, ZMUDCZYŃSKI Mieczysław, Krystyna, IGNATOWSKI Zenon, Helena, SZEWCZYK Barbara, Tadeusz, GRZEGORSKI Łukasz, DZIEWAŁTOWSKA Elżbieta, KOPCZYŃSKI Roman, TAŃSKA Wacława, TKACZYK Jerzy, FRĄDCZAK Leopold, ZABORSKI Witold, Zofia, Zbigniew, LICNERSKA Genowefa, KOLLER Lucjan, ŁOŚ Tomasz, ZALEWSKI Michał, Tristen FIOŁEK, ks. Roman, ks. Tomasz, ks. Piotr.## ++NOGA Małgorzata, Józef GILBAS, NOGA Jan, z rodz. NOGÓW, GILBASÓW, KANIKOWSKICH.## ++Anastazja, Apolonia, Anna, Józef, Ignacy, Ewa RADZISZEWSKA, Janusz WYKA, Gertruda WIŚNIEWSKA, Maria NOWAK, Halina POKOROWSKA, Nonka KOSEK.## ++Tadeusz ELLI, Arkadiusz PYSZKA, Marek, Karolina, Kazimierz, Henryk RACHWAŁ, Cezary, Marcin CZERPIŃSCY, Janina, Mieczysław WÓJCIK, Joanna, Bolesław PYSZKA.## ++Lidia, Feliks JAMRÓZ oraz z rodz., Agnieszka, Kazimierz CWYL, Maria, Stanisław, Jan, Karol ZALEWCY, Zofia, Jan WEREMKO.## ++Leokadia, Józef, Anna, Wacław, Stanisław TREPCZYK, Genowefa, Tadeusz, Edward KOCZASCY.## ++RUTKOWSKA Danuta, Stanisław, Edyta, Maria, Mieczysław PANASIUK, Włodzimierz WESOŁOWSKI, Żaneta SZALMASIŃSKA.## ++Józef, Wanda, Jan CZARNECCY, Julia i Stanisław SIEMBOR, Maria i Tadeusz BOROWIEC, Henryk GÓRSKI.## ++Aniela, Stefan, Stanisław, Mieczysław SOBCZYK, Władysława, Dezyderiusz LEWANDOWSCY, Łucja, Franciszek BAGIŃSCY.## ++Zofia PIŁAT, Jan PIŁAT, Marianna i Jan PIŁAT, Marianna i Ludwik SKROBARCZYK.## ++Leonard LISIUS, Józef GODLEWSKI, Tomasz LISIUS, Jadwiga CHRZANOWSKA, Czesława WASILEWSKA, Krystyna GRZĘDA, Henryk WASILEWSKI, Justyna MIŁOŚ.## ++Maria i Jan BARAN, z rodz. BARAN i SAWICKICH, Zofia i Franciszek GONDEK, z rodz. GONDEK i ŚMIGIEL, Alicja i Tadeusz GUZOWSCY, Elżbieta WIĄCKIEWICZ, Teresa SZYDZIK.## ++Andrzej, z rodz. RUZGÓW, SUKANY, STRZAŁKOWSKICH, WIŚNIEWSKICH, KOTOWSKICH, OSIŃSKICH, KASPRZAK, URBANOWICZ, SIEDLECKICH, RUDNIK, SIEŃKO, Antoni ŚWITANOWSKI.## ++Stanisław, Zofia, Roman KAMPANOWSCY, Barbara HIRSZ, Marcin PEĆ, Józefa BAJKIEWICZ, Józef, Marianna, Zofia SADOWSCY, Andrzej, Teodozja KOROCIŃSCY.## ++Władysława i Bolesław KASPERKOWIE, Zygmunt i Jarosław KASPEREK, Ludwika i Maksymilian MAKOWSCY, Genowefa WNUK, Edward HALIŃSKI.## ++Antoni, Bronisław, Stanisław PRZYBYŁA i z tych rodz., Jan, Albin, Edward, Ewa, Tomasz DUDZEWICZ i z tych rodz.## ++Bronisława, Władysław ŁOSIŃSCY, Stanisława, Lech PAPIEROWSCY,  Jerzy POLAŃSKI, Ryszard WOJTASIK, Genowefa i Witold DYMIŃSKI, Alina CZYŻ – DYMIŃSKA, Filip CZYŻ, Piotr i Olga BIAŁOUS, Halina i Władysław BIAŁOUS, Zofia i Ignacy ŁOSIŃSCY, Jan i Teofila CILULKO.## ++Janina i Czesław RATAJCZAK, z obu stron, Janusz, Zofia SOKALSCY, Alicja PAŁYGA, Kazimiera MALISZEWSKA, Waldemar BEDNAREK, Stefan SZLASS, Wanda, Henryk KMIECIK, Paweł SZCZEŚNIAK, Dorota RATAJCZAK, Bogdan ZIELKE, Irena BRUZDA.## ++Irena, Henryk, Pelagia WAWSZCZYK, Anna, Wiktoria, Aleksander, Henryk WROŃSCY, Stefan, Stefania BEDNARCZYK, Genowefa, Stanisław NYCNERSCY, Daniela, Stanisław, Paweł DOLIŃSCY, Elżbieta, Zdzisław NYCNERSCY.## ++Józef, Anna, Antonina, Teresa, Kacper, Stanisław, Jan, Zofia WAWRZYNIAK, Zdzisław, Witold, Regina, Mirosław MICHALAK, Zdzisław, Wanda, Mariusz, Gertruda, Bernard WIELGOSZ, Jerzy POKSIŃSKI, Franciszka i Franciszek SKIBICCY.## ++ z rodz. PIETRANIK, ZAWORSKICH, JAROS, KONDRATOWICZ, KONDEJ, WRZAŁKA, ŁUKASIUK, WĘSIERSKICH, KAŁACZYŃSKICH, KULESZA, PTASZNIK, SZABAŁAJ, Ewa MAŁECKA, Józef MALEWSKI, Maria i Jerzy KOŚNIK.## ++Otylia, Stanisław KUŚ, dziadkowie z obu stron, z rodz. KUSIÓW i KACZMARCZYKÓW, Stanisław, Zofia, Stanisław ZBLEWSCY, Piotr GRABAN, Wanda MADZIAR, Zofia BUTRYM, Eleonora SOWIŃSKA, Barbara KUCHARSKA, przyjaciele i sąsiedzi.## ++Ryszard DYMNICKI, Paulina i Leon DĘBICCY, Bronisława i Stanisław KĘPOWICZ, Mieczysław DYMNICKI, Władysław DĘBICKI, Franciszka i Eugeniusz BARANIECCY, Bogusław BARANIECKI, Bogdan SZREDER, Wiesława PODOLSKA, Paulina PALCZYŃSKA, Józefa SZYMAŃSKA, Kazimierz DZIĘGLEWSKI, Janina i Henryk KRAWCZAK, Władysław GRZELA.## ++Anna, Franciszek KOC, Weronika, Grzegorz ŚWILCZEWSCY, Bolesława, Wincenty SOSIŃSCY, Helena, Józef PANKAU.## ++z rodz. KOC i PANKAU, Helena MIKUCKA, Grzegorz ŚWILCZEWSKI.## ++JAŁOCHA Marianna, Jan, Tekla, Maria, Zygmunt, Henryka, KRUSZYŃSCY Anna, Franciszek, Manfred, Krzysztof, TOMCZYK Weronika, Ignacy, Anna, Władysław, Tomasz, PŁAWIŃSCY Natalia, Stanisław, SZYMCZYK Stanisława, Wawrzyniec, Tadeusz, Krystyna.## ++Helena, Maria, Hanna, Helmut, Brunon, Andrzej KORNOWSCY, Weronika, Józef PIASECCY, Lidia, Bolesław SZCZODROWSCY, Władysława, Zofia, Zenon, Janusz, Stanisław ORMAN, Janina, Szymon, Jerzy MAGIERA, Apolonia ZIELSKA, znajomi, krewni, ks. Roman KŁONIECKI.## ++Władysława, Bronisław, Ireneusz, Zdzisław, Eligiusz, Marcin KLOC, Jan MATURA, Roman BONA, Ryszard MARCHEWICZ, Józef WIŚNIEWSKI, Zofia GAJEWSKA, z rodz. KLOC, MAZURÓW.##  ++DUSZE CIERPIĄCE W CZYŚĆĆU.